Poradnik inwestora

2017-02-07 17:42:56

Audyt energetyczny

Celami audytu energetycznego są:

  • określenie profilu zużycia energii oraz zaleceń konkretnych rozwiązań zarówno technicznych, jak i organizacyjnych oraz formalnych;
  • określenie opłacalności zalecanych rozwiązań, przy użyciu analizy SPBT i NPV. SPBT to prosty czas zwrotu nakładów na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, czyli czas, po jakim sumaryczne oszczędności wynikające ze zmniejszenia zużycia energii zrównują się z zainwestowanym kapitałem i zaczynają przynosić inwestorowi zysk w postaci niższych opłat za zużytą energię, przy założeniu stałych cen energii i pominięciu wpływu inflacji. NPV natomiast to metoda złożona, przy pomocy której można określić zaktualizowana wartość netto przedsięwzięcia;
  • doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii;

 

Audyt energetyczny powinna poprzedzać inwentaryzacja techniczno-budowlana, ocena aktualnego stanu technicznego budynku i termowizja.

Wykonanie audytu energetycznego dla typowego domu jednorodzinnego kosztuje około 1000 zł, a specjalistów w tej dziedzinie łatwo znaleźć w prasie i internecie, gdzie jest wiele tego typu ogłoszeń. Najlepiej jednak szukać audytorów w Krajowej Agencji Poszanowania Energii (www.kape.gov.pl) lub Zrzeszeniu Audytorów Energetycznych (www.zae.org.pl.).Te dwie organizacje prowadzą na swoich stronach listy certyfikowanych specjalistów.

 

Jak jednak wybrać takiego audytora, który zapewni rzetelność i fachowość przedsięwzięcia? Przede wszystkim należy unikać takich, którzy związani są z jednym produktem rynkowym, gdyż nie daje to gwarancji, że zaproponowane rozwiązania techniczne będą bazowały na całej gamie dostępnych produktów i zostaną wybrane ze względu na potrzeby określonego domu.

Audytor ponadto musi znać wszystkie realne parametry budynku, a więc mieć dostęp do rachunków za energię elektyczną, gaz, wodę, znać koszty ogrzewania i wszelkie inne dane potrzebne mu do sporządzenia rzetelnego audytu. 

Będzie rewolucja w ogrzewaniu budynków?Naukowiec z Politechniki Gdańskiej opracował innowacyjną technologię. Energią słoneczną, przechowywaną w gruncie, można ogrzewać i ochładzać budynki przez cały rok. Komercjalizacja technologii potrwa jeszcze około dwóch lat, ale już teraz pomysłem interesują się deweloperzy.Przeczytaj >>
Buduj się i nie drażnij sąsiadaPrzepisy mówią, że budowa twojego domu nie musi wiązać się z koniecznością uzyskania zgody sąsiada. Jeśli ściśle do tych przepisów dostosowana jest wielkość działki i projekt w domu. Rzecz w tym, że stan idealny trudno osiągnąć i często z sąsiadem trzeba się liczyć.Przeczytaj >>
Instalacja wodociągowa – wykonaj ją prawidłowoInstalacja wodociągowa to układ przewodów z armaturą w budynku i na terenie nieruchomości, którego zadaniem jest dostarczenie wody dla odbiorcy zgodnie z zapotrzebowaniem o odpowiedniej jakości i określonym ciśnieniu.Przeczytaj >>
Oświetlenie – nowoczesność i nasze przyzwyczajeniaWymiana żarówek nie jest ostatnim krokiem w kierunku oszczędzania energii elektrycznej. Dalszą redukcję rachunków za prąd mogą zapewnić układy sterowania oświetleniem.Przeczytaj >>
Domy energooszczędne i pasywne – fakty i mityBudowa domów energooszczędnych i pasywnych to w budownictwie temat nadal jeszcze nowy. Nie wszyscy znają choćby podstawy ich funkcjonowania. W związku z tym pojawiło się wiele mitów. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich.Przeczytaj >>
Ustawa o OZE dyskryminuje energetykę wiatrowąW projekcie ustawy o OZE pojawił się zapis zakładający, że 100% produkcji energii elektrycznej zadeklarowanej w aukcji podlega rozliczeniu co 3 lata pod sankcją kary. Proponowane rozwiązanie budzi liczne kontrowersje wśród ekspertów oraz inwestorów, którzy podkreślają, że różnice w prognozowanej produkcji energii z wiatru, a tym ile jej się wytwarza w cyklach kilkuletnich, sięgają 15%.Przeczytaj >>