Poradnik inwestora

2017-02-07 17:58:09

Finansowanie

Zainwestowane w termomodernizację pieniądze zwracają się szybko w postaci znacznie obniżonych rachunków za wykorzystaną energię, przede wszystkim na ogrzewanie. Wielkość oszczędności na kosztach ogrzewania zależy od zakresu termomodernizacji i od zastosowanych rozwiązań technicznych.

 

Czym jest premia termomodernizacyjna?

To wsparcie finansowe, udzielane przez państwo tym, którzy przeprowadzają termomodernizacje swoich budynków. Jest ona przyznawania przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20 proc. wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, nie więcej jednak niż 16 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego pozytywna weryfikacja przez BGK.


 

Jak uzyskać premię?

Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym. Tego rodzaju badanie wskazuje najkorzystniejszy dla określonych kryteriów zakres i sposób modernizacji.

Dysponując audytem energetycznym budynku, inwestor składa wniosek o przyznanie premii do Banku Gospodarstwa Krajowego, za pośrednictwem banku kredytującego.

Średni koszt modernizacji standardowego domu jednorodzinnego może wynieść nawet 40 tys. zł. Możliwe do uzyskania efekty w postaci rocznej oszczędności kosztów ogrzewania i ciepłej wody to ok. 5 tys. zł.

Po zawarciu umowy z bankiem, przesyła on kompletne dokumenty do BGK. Ten z kolei, jeśli dysponuje wolnymi środkami na koncie Funduszu Termomodernizacji i Remontów, w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów, podejmuje decyzję w sprawie przyznania premii.
Tu dotykamy punktu najsłabszego całej operacji, czyli możliwości wystąpienia braków na pokrycie zapotrzebowania finansowego wynikającego z liczby zgłoszeń. W tej sytuacji BGK informuje o czasowym wstrzymaniu rozpatrzenia wniosku. Banki kredytujące także otrzymują informacje, żeby nie przyjmowały kolejnych wniosków lub wznowiły ich nabór.

Jeśli jednak wolne środki w Funduszu są i BGK przyznaje premię termomodernizacyjną, wówczas bank kredytujący udziela stosownego kredytu. Istotnym, z punktu widzenia kosztów, jest brak konieczności opłacenia podatku dochodowego od uzyskanego wsparcia, natomiast 0,6 proc. uzyskanej premii odliczane jest dla Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach prowizji.

 

Zdobyliśmy premię. I co dalej?

Nie pozostaje więc już nic innego, niż przystąpić do działań termomodernizacyjnych. Pamiętać jednak należy, iż muszą być one zgodne z zaleceniami audytu energetycznego, mogą wymagać uzyskania pozwolenia na budowę ustanowienia kierownika budowy. Wymóg ten dotyczy przede wszystkim ocieplenia ścian zewnętrznych.

Po zakończeniu remontu należy jeszcze uzyskać oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego lub osoby uprawnionej według Prawa Budowlanego, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym i audytem energetycznym. Oświadczenie składa się następnie w banku kredytującym.

BGK przekazuje premię termomodernizacyjną naszemu bankowi kredytującemu po otrzymaniu od niego zawiadomienia, że remont został zrealizowany. Odbywa się to w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia powiadomienia o spełnieniu warunków do wypłaty premii.

Średni koszt kompleksowej modernizacji standardowego, w polskich warunkach, domu jednorodzinnego może wynieść nawet do 40 tys. zł. Możliwe do uzyskania efekty w postaci rocznej oszczędności kosztów ogrzewania i ciepłej wody to ok. 5 tys. zł.

Będzie rewolucja w ogrzewaniu budynków?Naukowiec z Politechniki Gdańskiej opracował innowacyjną technologię. Energią słoneczną, przechowywaną w gruncie, można ogrzewać i ochładzać budynki przez cały rok. Komercjalizacja technologii potrwa jeszcze około dwóch lat, ale już teraz pomysłem interesują się deweloperzy.Przeczytaj >>
Buduj się i nie drażnij sąsiadaPrzepisy mówią, że budowa twojego domu nie musi wiązać się z koniecznością uzyskania zgody sąsiada. Jeśli ściśle do tych przepisów dostosowana jest wielkość działki i projekt w domu. Rzecz w tym, że stan idealny trudno osiągnąć i często z sąsiadem trzeba się liczyć.Przeczytaj >>
Instalacja wodociągowa – wykonaj ją prawidłowoInstalacja wodociągowa to układ przewodów z armaturą w budynku i na terenie nieruchomości, którego zadaniem jest dostarczenie wody dla odbiorcy zgodnie z zapotrzebowaniem o odpowiedniej jakości i określonym ciśnieniu.Przeczytaj >>
Oświetlenie – nowoczesność i nasze przyzwyczajeniaWymiana żarówek nie jest ostatnim krokiem w kierunku oszczędzania energii elektrycznej. Dalszą redukcję rachunków za prąd mogą zapewnić układy sterowania oświetleniem.Przeczytaj >>
Domy energooszczędne i pasywne – fakty i mityBudowa domów energooszczędnych i pasywnych to w budownictwie temat nadal jeszcze nowy. Nie wszyscy znają choćby podstawy ich funkcjonowania. W związku z tym pojawiło się wiele mitów. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich.Przeczytaj >>
Ustawa o OZE dyskryminuje energetykę wiatrowąW projekcie ustawy o OZE pojawił się zapis zakładający, że 100% produkcji energii elektrycznej zadeklarowanej w aukcji podlega rozliczeniu co 3 lata pod sankcją kary. Proponowane rozwiązanie budzi liczne kontrowersje wśród ekspertów oraz inwestorów, którzy podkreślają, że różnice w prognozowanej produkcji energii z wiatru, a tym ile jej się wytwarza w cyklach kilkuletnich, sięgają 15%.Przeczytaj >>