Poradnik inwestora

2017-02-02 22:00:28

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to jeden z najczęstszych instrumentów wykorzystywanych do finansowania przedsięwzięcia budowlanego, pozwalający szybko postawić swój dom, ale z drugiej strony jest to również obciążenie spłatami na długie lata. Dlatego decydując się na kredyt hipoteczny warto wziąć pod uwagę kilka istotnych jego składowych.

Kwota kredytu

 • powinieneś dostosować wysokość kredytu do inwestycji oraz możliwości spłaty zobowiązania. Nie należy planować budowy domu, którego spłata przekrocza już na starcie możliwości inwestora;
 • weź pod uwagę wysokość wkładu własnego, gdyż to pozwala określić z jednej strony optymalną kwotę kredytu, z drugiej – wiarygodność inwestora wobec banku;
 • dobrze jest przyjrzeć się takim kwestiom, jak możliwość zawieszenia spłaty na jakiś okres, przewalutowania kredytu czy odniesienia do zewnętrznych dokumentów banku, według których różnego rodzaju opłaty mogą ulec zmianie.

Waluta obca kredytu

Do niedawna jednymi z najpopularniejszych kredytów były te udzielane we frankach szwajcarskich. Ich zaletą była niska rata w porównaniu z kredytami złotówkowymi. Niestety, zaciągając ten kredyt wielu inwestorów zbagatelizowało ryzyko kursowe i dzisiaj ich raty zdecydowanie wzrosły, a oni sami nierzadko mają problemy ze spłatą. Należy pamiętać, iż najbezpieczniejsze jest branie kredytów w walucie, w której zarabiamy.

Wysokość i rodzaj rat

 • Tu należy zachować daleko idącą ostroźność i nigdy nie  planować kredytu na maksimum swoich możliwości finansowych, bo te w ciągu długiego okresu spłat mogą się niekorzystnie zmienić, a wówczas pozycja inwestora wobec banku mocno słabnie.
 • Rata kredytu zawsze uwzględnia ratę kapitałową - spłacaną regularnie część pożyczonej kwoty, która będzie odliczana od całkowitej kwoty zaciągniętego kredytu oraz ratę odsetkową -  główne koszty dodane do kredytu, uzależnione od jego oprocentowania.
 • Kredytobiorcy, zaciągając kredyt hipoteczny, mają do wyboru raty równe – jednakowe przez cały okres spłaty oraz malejące -  kwota pierwszej z nich jest najwyższa, a kolejne stopniowo coraz niższe. To drugie rozwiązanie cechuje się niższym kosztem.  Wyższe, w stosunku do rat równych, miesięczne kwoty zawierają większą część długu, a mniejszą odsetek.

Wysokość oprocentowania

 • To najważniejszy koszt związany z uzyskaniem i obsługą kredytu. Odsetki stanowią opłatę, którą pobiera bank w zamian za udzielenie kredytu - właściwą zapłatę stanowią należne odsetki ustalane w oparciu o oprocentowanie kredytu. Im wyższe oprocentowanie, tym wyższa suma odsetek, którą bankowi trzeba oddać.
 • Warto zwrócić uwagę, czy koszty są stałe, czy zmienne. Stałe pozwalają z góry przewidzieć wysokość płaconych rat, zmienne natomiast są uzależnione od powiązanych z sytuacją na rynku stóp procentowych ustalanych przez NBP.
 • Następnym kosztem jest wysokość marży. Od jej wysokości zależeć będzie comiesięczna rata zobowiązania, natomiast prowizja to jednorazowa opłata pobierana za uruchomienie kredytu, która nie ma wpływu na późniejsze obciążenie miesięczne.

Ustalenie szczegółowych prowizji i opłat dodatkowych

 • Spread, czyli różnice kursowe - to różnica pomiędzy kursem (wypłaty) i sprzedaży (spłaty) zaciągniętego zobowiązania, w przypadku kredytu walutowego. Udzielając kredytu w obcej walucie bank przelicza kredyt po kursie kupna – niższym, natomiast przy spłacie bierze pod uwagę dzienny kurs sprzedaży – wyższy danej waluty.
 • Możliwość wcześniejszej spłaty bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat – warto sprawdzić w banku tę możliwość.
 • Koszty dodatkowe kredytu, np. ubezpieczenia, prowizje za przewalutowanie, ubezpiecznie niskiego wkładu własnego itp., które należy znać, gdyż potrafią one podnieść wysokość spłat zobowiązania.


Będzie rewolucja w ogrzewaniu budynków?Naukowiec z Politechniki Gdańskiej opracował innowacyjną technologię. Energią słoneczną, przechowywaną w gruncie, można ogrzewać i ochładzać budynki przez cały rok. Komercjalizacja technologii potrwa jeszcze około dwóch lat, ale już teraz pomysłem interesują się deweloperzy.Przeczytaj >>
Buduj się i nie drażnij sąsiadaPrzepisy mówią, że budowa twojego domu nie musi wiązać się z koniecznością uzyskania zgody sąsiada. Jeśli ściśle do tych przepisów dostosowana jest wielkość działki i projekt w domu. Rzecz w tym, że stan idealny trudno osiągnąć i często z sąsiadem trzeba się liczyć.Przeczytaj >>
Instalacja wodociągowa – wykonaj ją prawidłowoInstalacja wodociągowa to układ przewodów z armaturą w budynku i na terenie nieruchomości, którego zadaniem jest dostarczenie wody dla odbiorcy zgodnie z zapotrzebowaniem o odpowiedniej jakości i określonym ciśnieniu.Przeczytaj >>
Oświetlenie – nowoczesność i nasze przyzwyczajeniaWymiana żarówek nie jest ostatnim krokiem w kierunku oszczędzania energii elektrycznej. Dalszą redukcję rachunków za prąd mogą zapewnić układy sterowania oświetleniem.Przeczytaj >>
Domy energooszczędne i pasywne – fakty i mityBudowa domów energooszczędnych i pasywnych to w budownictwie temat nadal jeszcze nowy. Nie wszyscy znają choćby podstawy ich funkcjonowania. W związku z tym pojawiło się wiele mitów. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich.Przeczytaj >>
Ustawa o OZE dyskryminuje energetykę wiatrowąW projekcie ustawy o OZE pojawił się zapis zakładający, że 100% produkcji energii elektrycznej zadeklarowanej w aukcji podlega rozliczeniu co 3 lata pod sankcją kary. Proponowane rozwiązanie budzi liczne kontrowersje wśród ekspertów oraz inwestorów, którzy podkreślają, że różnice w prognozowanej produkcji energii z wiatru, a tym ile jej się wytwarza w cyklach kilkuletnich, sięgają 15%.Przeczytaj >>