Poradnik inwestora

2017-02-06 17:27:55

Materiały docieplenia

Wełna i styropian jako materiały izolacyjne mogą być stosowane zarówno w budynkach dopiero wznoszonych, jak i tych poddawanych termomodernizacji. Pomiędzy styropianem, a wełną mineralną istnieją jednak znaczące różnice, które mogą zadecydować o wyborze konkretnego materiału izolacyjnego, a tym samym całego systemu ociepleniowego.

 

Zasadnicze cechy izolacyjne wełny mineralnej i styropianu:

  • izolacyjność termiczna charakteryzowana współczynnikiem przewodzenia ʎ – styropian fasadowy: od 0,030 (tzw. styropian grafitowy) – 0,042 W/Km; wełna: 0,036 – 0,042 W/Km zależnie od typu, producenta i grubości płyty.

  • ciężar ocieplenia - wełna fasadowa jest od 5 do 9 razy cięższa od styropianu, dodatkowo o około 15 proc. wyższe jest zużycie klejów stosowanych do jej przyklejania i zatapiania siatki z włókna szklanego. Średnio jeden 1 m2 docieplenia na styropianie o grubości 10 cm waży około15 kg, na tzw. wełnie lamelowej o tej samej grubości dochodzi do około 22 kg, a na wełnie o zaburzonym laminarnym układzie włókien (tzw. płyta fasadowa) do około 27 kg.

  • sposób montażu – wełna, w odróżnieniu od styropianu, wymaga dodatkowego przetarcia wstępnego klejem w fazie przyklejania i zatapiania siatki z włókna szklanego. Wełna fasadowa typu płyta zawsze, oprócz klejenia, musi być kotwiona mechanicznie. W przypadku styropianu istnieje możliwość nie stosowania dodatkowego łączenia mechanicznego ponad klejowe, jeśli podłoże jest odpowiednio pewne, wysokość ściany nie przekracza 12 m i grubość styropianu jest równa lub mniejsza od 15 cm oraz gdy nie występują silne podmuchy wiatru (zjawisko ssania wiatru). Obróbka, przycinanie, szlifowanie wełny jest nieco bardziej uciążliwe niż te same czynności wykonywane na styropianu.

  • przepuszczalność pary wodnej - ocieplenia na wełnie mają wielokrotnie wyższe od styropianu zdolności przepuszczania pary wodnej, dlatego w systemach ociepleniowych z wełną mineralną należy stosować tynki i farby o wysokiej przepuszczalności pary wodnej.

  • odporność na ogień - ocieplenie na styropianie są sklasyfikowane w zakresie nierozprzestrzeniania ognia jako nierozprzestrzeniające ognia (Klasyfikacja NRO – klasyfikacja wg Polskiej Normy. Klasyfikacja ta nie pojawia się w Europejskich Aprobatach Technicznych / Europejskich Ocenach Technicznych), a w zakresie niepalności jako palne - głównie sklasyfikowane jako niezapalne. Ocieplenia na wełnie mineralnej z tynkami mineralnymi sklasyfikowane są w większości w zakresie niepalności jako niepalne, a w związku z tym również nierozprzestrzeniające ognia. W związku z tym mogą być stosowane w wyższych partiach budynków i na stropach garaży od strony sufitów. W tej kategorii wełna mineralna znacznie przewyższa styropian.

  • izolacyjność akustyczna – pod tym względem styropian ustępuje wełnie, ale należy pamiętać, iż izolacyjność akustyczna obu materiałów jest jedynie składową tego, co wnosi ściana zewnętrzna.

  • koszt ogólny inwestycji - ocieplenie na wełnie mineralnej w układzie podobnym, jak na styropianie - identyczna grubość termoizolacji i te same warstwy wykończeniowe – może być nawet o połowę droższe.

Cechy najczęściej stosowanych materiałów izolacyjnych

Najczęściej stosowane materiały termoizolacyjne:

  • białe i grafitowe płyty styropianowe EPS

  • płyty z wełny mineralnej o zaburzonym układzie włókien oraz lamelowe

  • płyty XPS stosowane głównie do ocieplenie ścian fundamentowych

Cecha

EPS Fasada

EPS Grafit Fasada

XPS

Współczynnik przewodzenia [W/m2K]

0,042-0,036

0,033-0,031

0,038-0,030

Kolor

białe

szare

kolorowe

Metoda produkcji

wycinanie z bloku

wycinanie z bloku

wtryskiwane do form

Odporność na ściskanie CS(10) [kPa]

około 70 (nie deklarowne)

około 70 (nie deklarowne)

150-700

Odporność na odrywanie prostopadłe TR [kPa]

80-150

80-150

100

Gęstość objętościowa [kg/m3]

~11-14

13-15

20-50

Wodochłonność

niska

niska

bardzo niska

Odporność na działanie UV

niska

niska

niska

Odporność na rozpuszczalniki organiczne

Nie odporny

Łatwość obróbki i aplikacji

***

**

**

Miejsce stosowania

Elewacje

Elewacje Domy energooszczędne

Piwnice,podłogi,tarasy, fundamenty

Klasyfikacja ogniowa (PN-EN 13501)

E - samogasnący

 

 

Wełna mineralna

Styropian

Reakcja na ogień

PN-EN 13501-1

A1 - Niepalne

E- Samogasnące

Paroprzepuszczalność

Wysoka µ ~ 1

Bardzo Niska µ ~ 50

Wodochłonność

Wysoka

Niska

Masa

60 -180 kg/m3

~ 15 kg/m3

Odporność na ściskanie

Niska

Wysoka

Łatwość obróbki przy montażu ETICS

Wymagająca

Łatwa

Cena

Wysoka

Niska

Ograniczenia

Brak możliwości montażu w strefach wilgotnych lub narażonych na obciążenia

Brak możliwość montażu w strefach zdef. odporności ogniowej

Kołkowanie

Bez łączników / Łączniki ze salowym trzpieniem

Bez łączników/ łączniki z trzpieniem tworzywowym lub stalowym


Będzie rewolucja w ogrzewaniu budynków?Naukowiec z Politechniki Gdańskiej opracował innowacyjną technologię. Energią słoneczną, przechowywaną w gruncie, można ogrzewać i ochładzać budynki przez cały rok. Komercjalizacja technologii potrwa jeszcze około dwóch lat, ale już teraz pomysłem interesują się deweloperzy.Przeczytaj >>
Buduj się i nie drażnij sąsiadaPrzepisy mówią, że budowa twojego domu nie musi wiązać się z koniecznością uzyskania zgody sąsiada. Jeśli ściśle do tych przepisów dostosowana jest wielkość działki i projekt w domu. Rzecz w tym, że stan idealny trudno osiągnąć i często z sąsiadem trzeba się liczyć.Przeczytaj >>
Instalacja wodociągowa – wykonaj ją prawidłowoInstalacja wodociągowa to układ przewodów z armaturą w budynku i na terenie nieruchomości, którego zadaniem jest dostarczenie wody dla odbiorcy zgodnie z zapotrzebowaniem o odpowiedniej jakości i określonym ciśnieniu.Przeczytaj >>
Oświetlenie – nowoczesność i nasze przyzwyczajeniaWymiana żarówek nie jest ostatnim krokiem w kierunku oszczędzania energii elektrycznej. Dalszą redukcję rachunków za prąd mogą zapewnić układy sterowania oświetleniem.Przeczytaj >>
Domy energooszczędne i pasywne – fakty i mityBudowa domów energooszczędnych i pasywnych to w budownictwie temat nadal jeszcze nowy. Nie wszyscy znają choćby podstawy ich funkcjonowania. W związku z tym pojawiło się wiele mitów. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich.Przeczytaj >>
Ustawa o OZE dyskryminuje energetykę wiatrowąW projekcie ustawy o OZE pojawił się zapis zakładający, że 100% produkcji energii elektrycznej zadeklarowanej w aukcji podlega rozliczeniu co 3 lata pod sankcją kary. Proponowane rozwiązanie budzi liczne kontrowersje wśród ekspertów oraz inwestorów, którzy podkreślają, że różnice w prognozowanej produkcji energii z wiatru, a tym ile jej się wytwarza w cyklach kilkuletnich, sięgają 15%.Przeczytaj >>