Poradnik inwestora

2017-02-06 14:26:44

Najczęstsze błędy

Podstawowym błędem wykonania izolacji jest dopuszczenie do pojawienia się mostków cieplnych w budynku. Mostki liniowe występują najczęściej na połączeniach różnych przegród, szczególnie przegród zewnętrznych z wewnętrznymi, np. ściany zewnętrznej ze stropem lub dachem.

Częstym miejscem ich występowania jest miejsce przejścia ściany fundamentowej w ścianę nadziemia, z jednoczesnym połączeniem podłogi na gruncie.

Z mostkami cieplnymi mamy również do czynienia w sytuacji przejścia przegrody wewnętrznej przez zewnętrzną, np. przejścia płyty balkonowej przez ścianę zewnętrzną.

Każde połączenie materiałów, pod innym kątem niż 90 stopni niesie za sobą ryzyko niewystarczająco dokładnego ich połączenia. Uzupełnienie niedokładności docinania bloczków zaprawą przyczyni się do powstania mostka termicznego w tym miejscu. Generalnie – im bardziej skomplikowana bryła budynku, tym większe ryzyko występowania mostków termicznych.

Jak się pozbyć mostków termicznych?

W wielu przypadkach istnieje już cała gama dostępnych na rynku gotowych rozwiązań systemowych w postaci specjalnych wkładek lub łączników izolacyjnych rozwiązujących problem mostków. Można także, szczególnie w starszych budynkach lub tych o skomplikowanej bryle, zastosować rozwiązania „skrojone na miarę” pod ten konkretny dom.

Przy budowie domu, ale także przy wykonywaniu termomodernizacji zdecydowanie warto zatrudnić kierownika budowy, który będzie sprawował nadzór nad przebiegiem prac i jakością wykonania zadań przez robotników budowlanych. Jego rola nie powinna się sprowadzać tylko do kilku zapisów w dzienniku budowy.


Będzie rewolucja w ogrzewaniu budynków?Naukowiec z Politechniki Gdańskiej opracował innowacyjną technologię. Energią słoneczną, przechowywaną w gruncie, można ogrzewać i ochładzać budynki przez cały rok. Komercjalizacja technologii potrwa jeszcze około dwóch lat, ale już teraz pomysłem interesują się deweloperzy.Przeczytaj >>
Buduj się i nie drażnij sąsiadaPrzepisy mówią, że budowa twojego domu nie musi wiązać się z koniecznością uzyskania zgody sąsiada. Jeśli ściśle do tych przepisów dostosowana jest wielkość działki i projekt w domu. Rzecz w tym, że stan idealny trudno osiągnąć i często z sąsiadem trzeba się liczyć.Przeczytaj >>
Instalacja wodociągowa – wykonaj ją prawidłowoInstalacja wodociągowa to układ przewodów z armaturą w budynku i na terenie nieruchomości, którego zadaniem jest dostarczenie wody dla odbiorcy zgodnie z zapotrzebowaniem o odpowiedniej jakości i określonym ciśnieniu.Przeczytaj >>
Oświetlenie – nowoczesność i nasze przyzwyczajeniaWymiana żarówek nie jest ostatnim krokiem w kierunku oszczędzania energii elektrycznej. Dalszą redukcję rachunków za prąd mogą zapewnić układy sterowania oświetleniem.Przeczytaj >>
Domy energooszczędne i pasywne – fakty i mityBudowa domów energooszczędnych i pasywnych to w budownictwie temat nadal jeszcze nowy. Nie wszyscy znają choćby podstawy ich funkcjonowania. W związku z tym pojawiło się wiele mitów. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich.Przeczytaj >>
Ustawa o OZE dyskryminuje energetykę wiatrowąW projekcie ustawy o OZE pojawił się zapis zakładający, że 100% produkcji energii elektrycznej zadeklarowanej w aukcji podlega rozliczeniu co 3 lata pod sankcją kary. Proponowane rozwiązanie budzi liczne kontrowersje wśród ekspertów oraz inwestorów, którzy podkreślają, że różnice w prognozowanej produkcji energii z wiatru, a tym ile jej się wytwarza w cyklach kilkuletnich, sięgają 15%.Przeczytaj >>