Poradnik inwestora

2017-02-27 14:25:52

Oszczędności

W domach tradycyjnych najczęściej spotykana jest wentylacja grawitacyjna, składająca się z przewodów kominowych, odprowadzających powietrze z pomieszczeń oraz elementów nawiewnych, np. nawiewników higrosterowalnych. Koszty zakupu tego systemu to nie tylko materiał na kominy i przewody plus robocizna. Kolejne koszty, które są związane z wentylacją grawitacyjną, wynikają ze skomplikowania kształtu dachu. Konieczność dostosowania do niego komina powoduje, iż koszt samego dachu znacznie wzrasta w porównaniu z dachem bez kominów.

Przyjrzyjmy się teraz konkretnym kosztom wentylacji grawitacyjnej:

 • wykonanie 3 kominów murowanych z pionami wentylacyjnymi, z obróbką blacharską i wykończeniem górnej części klinkierem - około 8-10 tys. zł;

 • koszt nawiewników higrosterowalnych w 4 oknach połaciowych – 800 zł;

 • koszt nawiewników higrosterowalnych w 5 oknach i drzwiach balkonowych – 1000 zł;

 • koszt montażu moskitier w znacznej części okien domowych – 1200 zł.

Podsumowując te wszystkie wydatki widzimy, iż koszt wentylacji grawitacyjnej wyniesie kilkanaście tysięcy zł.

 

Warto więc zastanowić się nad innym rozwiązaniem, którym jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, czyli tzw. rekuperacja. Często inwestorzy obawiają się tego wyboru sądząc, iż jest ono bardzo drogie.

Sprawdźmy więc, ile kosztuje rekuperacja:

 • centrala wentylacyjna dobrej jakości z rekuperatorem - 8 tys. zł;

 • system kanałów wentylacyjnych wraz z robocizną oraz elementy nawiewne i wywiewne – 6 do10 tys. zł;

 • koszt czerpni i wyrzutni elewacyjnej – 500 zł;

 • koszt ewentualnej izolacji termicznej oraz tłumików akustycznych – 1500 zł.

Łącznie koszt wykonania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wyniesie zazwyczaj nieznacznie powyżej 20 tysięcy złotych. Fakt, to trochę więcej, niż przy wyborze wentylacji grawitacyjnej. Porównując obie instalacje okazuje się jednak, iż koszt budowy budynku, w którym zastosowano wentylację grawitacyjną, będzie zaledwie kilka tysięcy złotych mniejszy od kosztu obiektu, w którym zastosowana jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Przy ogólnych kosztach inwestycji, jaką jest dom jednorodzinny, to naprawdę niewiele.

 

Koszty zakupu i instalacji obu rodzajów wentylacji nie są wszakże wszystkim, co inwestor musi wydać. Drugą kategorią są bowiem koszty eksploatacyjne obu systemów.

 

Zacznijmy od tańszej (przynajmniej na pierwszy rzut oka) wentylacji grawitacyjnej. W okresie grzewczym, czyli przez około pół roku, instalacja ta będzie powodowała znaczne straty ciepła w budynku, gdyż wynika to z jej budowy i zasady działania. Wielkość tych strat będzie zależała bezpośrednio od wydajności wentylacji, temperatury zewnętrznej oraz tej panującej wewnątrz budynku.

 

Poniższa tabela przedstawia straty ciepła poprzez wentylację grawitacyjną w Warszawie, przy średnich miesięcznych temperaturach dla tego miasta w latach 1981 – 2010. Temperatura w budynku wynosiła +20 st.

Miesiąc

Średnia temperatura [°C]

Strumień powietrza [m3/h]

Strata ciepła [kWh]

X

8,5

150

414,00

XI

3,1

150

608,40

XII

-0,7

150

745,20

I

-0,9

150

752,40

II

-1

150

756,00

III

2,7

150

622,80

IV

8,6

150

410,40

Łączna strata ciepła poprzez system wentylacji grawitacyjnej w sezonie grzewczym będzie wynosiła więc 4309kWh. Przy założeniu, iż budynek jest ogrzewany za pomocą kotła kondensacyjnego na gaz ziemny i koszt wyprodukowania 1kWh ciepła w takim wypadku wynosi 0,24 zł, ciepło uciekające przez piony grawitacyjne kosztuje użytkownika w ciągu roku 1.034 zł.

 

Przeanalizujmy teraz koszty eksploatacyjne wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Najwięcej kosztuje w tym systemie praca wentylatorów w centrali wentylacyjnej. Wentylacja powinna pracować przez cały czas, czyli w skali roku przez 8.760 godzin. Ilość energii elektrycznej pobieranej przez wentylatory wynosi od 60W do nawet 300-400W, w zależności od wydajności, sprężu dyspozycyjnego oraz klasy urządzenia. To z kolei przekłada się na rachunek za energię elektryczną, w skali roku wynoszący od 300 zł do 2000 zł. Dlatego tak ważne jest nie zawyżanie bilansu powietrza oraz dobór centrali o jak najbardziej energooszczędnych wentylatorach.

 

Kolejnym kosztem eksploatacyjnym jest ciepło zawarte w powietrzu wywiewanym z budynku. Wymienniki ciepła posiadają sprawności do 93 proc., ale jest to sprawność maksymalna, w rzeczywistości jest ona nieco niższa. Można przyjąć, iż różnica temperatury powietrza nawiewanego oraz wywiewanego z pomieszczeń będzie wynosiła w sezonie grzewczym około 3K. Przyjmując średnią wydajność centrali wentylacyjnej na poziomie 225m3/h, ilość traconej energii cieplnej w sezonie grzewczym wyniesie 1010kWh. Zakładając ponownie ogrzewanie budynku kotłem kondensacyjnym na gaz ziemny, koszt wytworzenia takiej ilości ciepła to 243 zł.

 

W przypadku rekuperacji do kosztów eksploatacyjnych zalicza się także wymianę filtrów powietrza. W zależności od tego, czy użytkownik zastosuje filtry z wymiennymi wkładami, czy też za każdym razem będzie kupował filtry u producenta centrali wentylacyjnej, różnica w cenie będzie znacząca. W pierwszym przypadku, przy prawidłowym doborze zamienników, roczny koszt filtrów może wynieść 100 zł, w drugim – nawet do 400 zł.

Ostatnim kosztem eksploatacyjnym jest nagrzewnica elektryczna, która pracuje ze zmienną mocą grzewczą, zależną od temperatury powietrza na zewnątrz. Moc ta wynosi od 1kW dla temperatur poniżej -10 st., do 0,2 kW dla temperatur w przedziale od -5 do 0 st.

Biorąc teraz pod uwagę temperatury występujące w konkretnym mieście - Gdańsku w 2009 roku, można obliczyć, że w sezonie grzewczym zapotrzebowanie na energię elektryczną dla nagrzewnicy wyniesie:

60×1 + 120×0,5 + 600×0,2 = 240kWh

Przy cenie 1kWh energii elektrycznej na poziomie 0,61 zł, orientacyjny roczny koszt pracy nagrzewnicy wynosi 146,4 zł. Mając na uwadze, iż Gdańsk posiada stosunkowo ciepły klimat, można zatem przyjąć, iż w przypadku miast zlokalizowanych w głębi lądu praca nagrzewnicy elektrycznej będzie kosztowała użytkownika około 250 zł rocznie.

Jak widać, różnice w kosztach eksploatacji systemów wentylacji grawitacyjnej oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła nie są duże. Wartość różnicy w tych kosztach wynika bezpośrednio z bilansu powietrza oraz zastosowanych urządzeń wentylacyjnych.

Tymczasem korzyści z rekuperacji są daleko większe, niż przy zastosowaniu systemu wentylacji grawitacyjnej. Należą do nich:

 • kontrola procesu wentylacji poszczególnych pomieszczeń – wyeliminowanie niekontrolowanego napływu zimnego powietrza z zewnątrz;

 • zabezpieczenie przed wilgocią i pleśnią w pomieszczeniach – zimne narożniki;

 • oszczędność energii i ochrona środowiska;

 • nawiewane powietrze jest filtrowane, co jest istotne w przypadków alergików;

 • zamknięte okna — lepsza ochrona przed włamaniem i hałasem.

Będzie rewolucja w ogrzewaniu budynków?Naukowiec z Politechniki Gdańskiej opracował innowacyjną technologię. Energią słoneczną, przechowywaną w gruncie, można ogrzewać i ochładzać budynki przez cały rok. Komercjalizacja technologii potrwa jeszcze około dwóch lat, ale już teraz pomysłem interesują się deweloperzy.Przeczytaj >>
Buduj się i nie drażnij sąsiadaPrzepisy mówią, że budowa twojego domu nie musi wiązać się z koniecznością uzyskania zgody sąsiada. Jeśli ściśle do tych przepisów dostosowana jest wielkość działki i projekt w domu. Rzecz w tym, że stan idealny trudno osiągnąć i często z sąsiadem trzeba się liczyć.Przeczytaj >>
Instalacja wodociągowa – wykonaj ją prawidłowoInstalacja wodociągowa to układ przewodów z armaturą w budynku i na terenie nieruchomości, którego zadaniem jest dostarczenie wody dla odbiorcy zgodnie z zapotrzebowaniem o odpowiedniej jakości i określonym ciśnieniu.Przeczytaj >>
Oświetlenie – nowoczesność i nasze przyzwyczajeniaWymiana żarówek nie jest ostatnim krokiem w kierunku oszczędzania energii elektrycznej. Dalszą redukcję rachunków za prąd mogą zapewnić układy sterowania oświetleniem.Przeczytaj >>
Domy energooszczędne i pasywne – fakty i mityBudowa domów energooszczędnych i pasywnych to w budownictwie temat nadal jeszcze nowy. Nie wszyscy znają choćby podstawy ich funkcjonowania. W związku z tym pojawiło się wiele mitów. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich.Przeczytaj >>
Ustawa o OZE dyskryminuje energetykę wiatrowąW projekcie ustawy o OZE pojawił się zapis zakładający, że 100% produkcji energii elektrycznej zadeklarowanej w aukcji podlega rozliczeniu co 3 lata pod sankcją kary. Proponowane rozwiązanie budzi liczne kontrowersje wśród ekspertów oraz inwestorów, którzy podkreślają, że różnice w prognozowanej produkcji energii z wiatru, a tym ile jej się wytwarza w cyklach kilkuletnich, sięgają 15%.Przeczytaj >>