Poradnik inwestora

2017-02-07 20:16:18

Termomodernizacja

Połowa Polaków mieszka w domach jednorodzinnych, z których trzy czwarte jest źle ocieplonych i niedogrzanych. Podobny procent tych budynków jest ogrzewanych kotłem lub piecem węglowym, zanieczyszczających najbliższe otoczenie pyłami oraz substancjami rakotwórczymi. Takie dane wynikają z raportu „Strategia modernizacji budynków: Mapa Drogowa 2050”.

Termomodernizacja, przy wsparciu dopłatami, przyniosłaby więc nie tylko wymierne korzyści finansowe dla właścicieli tych budynków, w postaci zmniejszonych rachunków za ogrzewanie, ale także poprawiła komfort cieplny osób zamieszkujących podobne domy oraz chroniłaby środowisko naturalne przed zanieczyszczeniami i niską emisją.

W budownictwie można osiągnąć największą oszczędność energii, przekraczającą 90 proc., zarówno w nowych domach, jak i w budynkach istniejących, poddawanych rewitalizacji i prawidłowej termomodernizacji.

Według Ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, do przedsięwzięć termomodernizacyjnych zaliczamy następujące działania:

  • Obniżenie energochłonności budynku - obłożenie ścian zewnętrznych warstwą izolacji termicznej, wymianę okien, instalację rekuperatora dla odzysku ciepła ze zużytego powietrza wentylacyjnego.
  • Zmniejszenie straty energii pierwotnej - wymiana przestarzałego kotła na nowoczesny, wysokosprawna kogeneracja, zastosowanie rur preizolowanych w lokalnej sieci ciepłowniczej.
  • Zamiana ogrzewania indywidualnego na sieciowe.
  • Zastosowanie OZE do ogrzewania budynku i podgrzewania c.w.u., np. poprzez montaż kolektorów słonecznych lub pompy ciepła.

Remont z głową

Przygotowując się do  modernizacji domu  podejmujemy działania mające za zadanie poprawę jego stanu technicznego, komfortu mieszkania oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania i eksploatacji.

Jednym z nich jest audyt energetyczny. Prawidłowo przeprowadzony stanowi podstawę do  zaplanowania poszczególnych etapów modernizacji. Pozwala też uniknąć błędów, które mogą spowodować, że remont pod kątem energooszczędności nie spełni pokładanych w nim nadziei.

I tak modernizacja samego źródła ciepła bez ograniczenia strat przez przegrody zewnętrzne nie przyniesie właściwych efektów energetycznych i ekonomicznych i kosztować będzie od 30 do 50 proc. więcej.

 

Często w pierwszej kolejności wykonywana jest modernizacja układu c.o. Jednak po roku lub dwóch pojawia się konieczności docieplenia ścian i dachu. Układ c.o. wymaga wtedy dodatkowej regulacji hydraulicznej

 

Często spotykanym problemem w przypadku modernizacji budynku jest nadmierne uszczelnienie pomieszczeń związane z wymianą stolarki okiennej. Objawia się to kondensacją pary wodnej na powierzchni wewnętrznej ścian i na oknach.

 

Stąd też dokumentacja musi dokładnie opisać metodę skutecznej wentylacji pomieszczeń, z odpowiednim rozmieszczeniem otworów nawiewnych i wywiewnych oraz sposobem jej regulacji.


Będzie rewolucja w ogrzewaniu budynków?Naukowiec z Politechniki Gdańskiej opracował innowacyjną technologię. Energią słoneczną, przechowywaną w gruncie, można ogrzewać i ochładzać budynki przez cały rok. Komercjalizacja technologii potrwa jeszcze około dwóch lat, ale już teraz pomysłem interesują się deweloperzy.Przeczytaj >>
Buduj się i nie drażnij sąsiadaPrzepisy mówią, że budowa twojego domu nie musi wiązać się z koniecznością uzyskania zgody sąsiada. Jeśli ściśle do tych przepisów dostosowana jest wielkość działki i projekt w domu. Rzecz w tym, że stan idealny trudno osiągnąć i często z sąsiadem trzeba się liczyć.Przeczytaj >>
Instalacja wodociągowa – wykonaj ją prawidłowoInstalacja wodociągowa to układ przewodów z armaturą w budynku i na terenie nieruchomości, którego zadaniem jest dostarczenie wody dla odbiorcy zgodnie z zapotrzebowaniem o odpowiedniej jakości i określonym ciśnieniu.Przeczytaj >>
Oświetlenie – nowoczesność i nasze przyzwyczajeniaWymiana żarówek nie jest ostatnim krokiem w kierunku oszczędzania energii elektrycznej. Dalszą redukcję rachunków za prąd mogą zapewnić układy sterowania oświetleniem.Przeczytaj >>
Domy energooszczędne i pasywne – fakty i mityBudowa domów energooszczędnych i pasywnych to w budownictwie temat nadal jeszcze nowy. Nie wszyscy znają choćby podstawy ich funkcjonowania. W związku z tym pojawiło się wiele mitów. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich.Przeczytaj >>
Ustawa o OZE dyskryminuje energetykę wiatrowąW projekcie ustawy o OZE pojawił się zapis zakładający, że 100% produkcji energii elektrycznej zadeklarowanej w aukcji podlega rozliczeniu co 3 lata pod sankcją kary. Proponowane rozwiązanie budzi liczne kontrowersje wśród ekspertów oraz inwestorów, którzy podkreślają, że różnice w prognozowanej produkcji energii z wiatru, a tym ile jej się wytwarza w cyklach kilkuletnich, sięgają 15%.Przeczytaj >>